3D NLS typu Diacom

URZĄDZENIA NAJNOWSZEJ GENERACJI !!!!

Aparat typu DIACOM jest urządzeniem pomiarowo-informacyjnym najnowszej generacji, które ułatwia terapeucie ustalenie właściwego rozpoznania problemów zdrowotnych oraz ich przyczyn. Stanowi źródło dodatkowych informacji o stanie zdrowia klienta w ujęciu holistycznego modelu zdrowia.

W ZAKRESIE DIAGNOZY BADANIE APARATEM typu DIACOM UMOŻLIWIA:

 • ocenę stanu energetycznego narządów i ich możliwości adaptacyjnych
 • dokładną cyfrową ocenę stanu narządów: wątroby, trzustki, tarczycy, nerek, nadnerczy, serca i naczyń, narządów płciowych, jelit, żołądka, stawów, płuc i innych
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych (predyspozycji)
 • rozpoznawanie przyczyn dolegliwości
 • rozpoznawanie rodzaju, stopnia i tempa rozwoju choroby
 • tropienie pasożytów, bakterii, wirusów oraz ocenę ich szkodliwości
 • badanie alergenów
 • biochemiczną analizę płynów ustrojowych

W ZAKRESIE LECZENIA I WSPOMAGANIA:

 • indywidualny dobór suplementów diety
 • wybór postępowania leczniczego i wspomagającego
 • ocenę działania suplementów diety na organizm
 • monitorowanie postępów leczenia w trakcie suplementacji
 • wspieranie organizmu terapiami

Badanie urządzeniem jest badaniem nieinwazyjnym, bezbolesnym i całkowicie bezpiecznym. Jest to badanie wieloetapowe , gdzie każdy etap: rejestracja, wywiad , skanowanie, stanowi istotny element dalszej analizy problemów zdrowotnych.


Jak działa Terapia biorezonansowa ?

Terapia biorezonansowa 3D-NLS wykorzystuje strategiczne rozmieszczenie magnetycznych cewek indukcyjnych na powierzchni głowy. Sygnały elektromagnetyczne są przesyłane poprzez słuchawki, w celu usunięcia blokady w naturalnym przepływie energii w organizmie.

Przez wiele wieków sprawdzone naturalne metody lecznicze, takie jak akupunktura, homeopatia i uzdrawiające rośliny, cieszyły się wielkim sukcesem.

META-terapia została zbudowana na tym fundamencie, ale w zupełnie nowej syntezie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej i elektroniki. W ten sposób można zawsze znaleźć odpowiednie częstotliwości, które są specjalnie dostosowane do pacjenta i najbardziej skuteczne w terapii. System terapii przesyła te informacje z komputera do ciała człowieka w dokładnie ustalonej ilości i aktywuje samo leczenie i usuwanie toksyn.Liczne badania w dziedzinie efektywności energetycznej urządzeń Informatyki doprowadziły do powstania całkowicie nowego sprzętu będącego w stanie zniszczyć barierę między świadomością a podświadomością.

Stan poszczególnych narządów jest definiowany przez konfigurację ich biopola. Diagnostyczna metoda NLS pozwala na ocenę stanu bioenergii każdego narządu indywidualnie. Wyniki można otrzymać w postaci wizualnych obrazów z topografią całego obszaru, jak również graficzne elementy, które pozwalają na analizę uszkodzonej tkanki, umożliwiając bardziej dokładne określenie nie tylko typu urazu , ale także objaśnienie diagnozy. Badanie jest przeprowadzone za pomocą powiększonego rezonansu promieniowania do badanego narządu, a następnie odzyskuje się materiał dowodowy za pomocą bezdotykowych czujników wyzwalających. Jest to widoczne w tym, że ludzki mózg odbiera sygnał o potrzebie zweryfikowania (przetestowania) tego czy innego narządu. Sygnał jest doprowadzany do ekranu monitora, jak również do słuchawek na głowie w serii fal elektromagnetycznych typowych dla zdrowego ciała ludzkiego. Jest to możliwe, ponieważ każdy narząd i każda komórka w ludzkim ciele ma własny zakres fal elektromagnetycznych. Tak więc chcielibyśmy zapytać pytanie - co się dzieje z narządem docelowym? W odpowiedzi na pytanie, mózg przedmiotu daje odpowiedź, która jest odbierana przez czujniki

META-terapia

pomaga organizmowi lepiej radzić sobie z wykrytymi problemami, toksynami i alergenami a także je wyeliminować. Ponadto wyższe czynniki naturalnych zaburzeń- przewlekły stres i zaburzenia reakcji ośrodkowego układu nerwowego - będą neutralizowane dzięki terapii. Są to ważne czynniki dla aktywizacji układu odpornościowego i samego leczenia, umożliwiając polepszenie stanu nawet bardzo starych chorób narządów.
Terapia trwa od około 5 do 20 minut. Częstotliwość leczenia musi zostać powtórzona w zależności od charakteru schorzeń. Wymagane jest zwykle od trzech do dziesięciu sesji.

W opiece profilaktycznej zaleca się przeprowadzenie 10 sesji co drugi dzień, w odstępie 1 miesiąca. W przypadku leczenia choroby, sesje są przeprowadzane każdego dnia, 1 dziennie. Ilość zabiegów -5-6, w przerwie od 2-3 tygodni.Oprócz terapi, przepisywane są mikroskładniki, herbatki ziołowe lub inne suplementy. Są zalecane indywidualnie pod kątem skuteczności i stanowią optymalne przedłużenie terapii.Terapia między dwiema głowicami magnetycznymi słuchawek 3D-NLS jest przyjemna i relaksująca. Optymalizuje system energetyczny ciała, wzmacnia układ odpornościowy i zdolności do samodzielnego leczenia. Pacjenci czują się bardziej aktywni i mają więcej energii - często już po pierwszej sesji terapeutycznej. Poprawia się zdolność tolerowania stresu i zewnętrznych wymagania codziennego życia. Ból i objawy są często zredukowane nawet po pierwszej sesji.
Mimo, że to skuteczność META-terapii jest duża,to zastosowanie pola elektromagnetycznego jest stosunkowo słabe w porównaniu do zwykłego naświetlania polem elektromagnetycznym. Efekty uboczne i zagrożenia nie są znane.

*ANALIZATOR KWANTOWY*

KWANTOWY ANALIZATOR SKŁADU ORGANIZMU to proste urządzenie działające w oparciu o przepływ energii w organizmie . Urządzenie to odczytuje poziom wszystkich związków odżywczych w organizmie: witamin, minerałów, aminokwasów, koenzymów, hormonów. Metoda ta daje możliwość pozyskiwania informacji o człowieku w bezinwazyjny, bezpieczny sposób, który pozwala holistycznie spojrzeć na temat choroby, jej przyczyn i metod przywracania do zdrowia.
W ciągu 3 minutowego testu uzyskasz wiedzę jak z ponad 20 badań laboratoryjnych. WITAMINY, MINERAŁY, HORMONY, AMINOKWASY. Pomiar trwa krótko , nie jest uciążliwy ani niebezpieczny dla klienta i co najważniejsze daje niezwykle szeroką informację o tym co się dzieje w organizmie.

. Po wykonaniu otrzymujemy:
- analizę statystyczną wykonaną przy użyciu metod naukowych które są zatwierdzone przez praktyki kliniczne. Dokładność tego produktu może wynieść od 0 do 85%. - - bezpieczny, test jest wykonanywany w sposób nieinwazyjny, więc urządzenie nie zaszkodzi ludzkiemu ciału. Na podstawie sprawozdań z testu można uzyskać informacje testowe, propozycje i sugestie wspierania swojego organizmu.

Zalecenia przed w/ w testami:

Nie powinno się pić alkoholu i kawy, nie jeść produktów ciężko strawnych, starać się nie brać leków przed badaniem. Być wyspanym przed testem. Po intensywnej aktywności fizycznej odpocząć 1-2 godziny. Testy powinny być przeprowadzone między posiłkami. Ubranie luźne. Usuń metalowe elementy (zegarek, telefon, biżuterie itp). Nie rozmawiać podczas badania i utrzymać stały oddech podczas testu.

URZADZENIA NAJNOWSZEJ GNERACJI !!!!