Biorezonans

 Pamiętaj- alergia jest do wyleczenia !

ZASADA DZIAŁANIA

Twórcą tej metody jest niemiecki lekarz dr Franz Morell, który po raz pierwszy przedstawił możliwości jej zastosowania w 1977. Pierwszy aparat biorezonansowy został skonstruowany przez inż. Rasche, zięcia dra Morella, i nazwany MORA niemieckim . 

biorezonans kępno

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne (biosygnały), które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.

Terapeuta dysponuje różnorodnymi wielowarstwowymi elektrodami BICOM. Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane  w drgania terapeutyczne i  przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne) a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia BICOM zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi,co prowadzi do wyleczenia.

Ponieważ każdy narząd ma swoje spektrum drgań i każde schorzenie wymaga innego ustawienia aparatury ,to każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.Wspomaganie terapii odbywa się etapami w kilkuminutowych sesjach.Nie ma to wpływu na normalne leczenie i przyjmowanie leków.

Biorezonans to bezinwazyjna metoda leczenia różnych chorób.Skuteczna ,gdy medycyna i farmakologia są bezradne.

ODCZULANIE ALERGII

Alergia – to choroba XXI wieku. Nie można skutecznie leczyć innych chorób jeśli istnieje problem alergii. Terapia poprzez biorezonans jest znakomitą metodą zwalczania alergii. Jest to jedyna metoda testowania alergii i odczulania u dzieci poniżej trzeciego roku życia.

W Gabinecie BIOMED wykonuje się całkowicie bezboleśnie i bezinwazyjnie  testy alergiczne na ok. 500 alergenów:

pyłkowe, pokarmowe, wziewne, spożywcze, metale ciężkie, sierści zwierząt, pleśnie, grzyby, używki,   inne.

Istnieje również możliwość testowania i odczulania przyniesionych alergenów z otoczenia pacjenta np. leków, kosmetyków, proszków do prania, spożywanych pokarmów, sierść zwierząt domowych, tkanin, farb, lakierów, wykładzin, kurzu domowego.

 

Po wykonaniu testów i stwierdzeniu na jakie alergeny pacjent jest uczulony przystępujemy do terapii odczulających. Alergia jest do zwalczenia. W trakcie pierwszej wizyty możliwe jest odczulenie jednego alergenu – terapia trwa w zależności od wieku pacjenta od 10-20 minut i jest bezbolesna oraz bezinwazyjna.Każdy alergen musi być odczulany indywidualnie (1 do 3 sesji w zależności od rodzaju alergenu.)

Ważnym elementem jest zachowanie 3-tygodniowego okresu karencji dla odczulonego alergenu.

Po terapii odczulającej najwcześniej po 3 dniach można rozpocząć odczulanie kolejnych alergenów.

Po okresie 3-4 tygodni od odczulania wykonuję test kontrolny ,sprawdzając czy dane alergeny zostały wygaszone.Test kontrolny jest bezpłatny.

W ten sposób poprzez biorezonans alergia zostaje zwalczona. Z doświadczenia wiemy, że często zdarza się, że niektóre czynniki alergizujące ustępują samoistnie po odczuleniu głównych alergenów.Chory po przeprowadzonym odczuleniu może spokojnie przebywać w środowisku,które powodowało uczulenie oraz spożywać wcześniej uczulające pokarmy.

Pamiętajmy: alergia to przede wszystkim utrata odporności organizmu.

 Kładziemy nacisk na wzmocnienie systemu immunologicznego, stosujemy terapię biorezonansową wzmacniając odporność.

Pamiętaj – alergia jest do wyleczenia !

Stosowane leki przeciwhistaminowe lub sterydowe działają jedynie objawowo czyli nie leczą z alergii jedynie pozwalają zredukować jej objawy.

Biorezonans - co to takiego?

Biorezonans magnetyczny - Audycja

Biorezonans - Jarosław Kasprzak - 23.04.2013